gezinnen

Wat als je als ouder merkt dat de ontwikkeling van jouw kind “anders” verloopt? Hoe ga je als ouder hiermee om en waar kan ik terecht voor meer informatie? Jouw kind kreeg net de diagnose ASS, DCD of (uitzonderlijk) hoogbegaafd (UHB) wat is dat nu precies en hoe ga je hier als gezin mee om?

Als je merkt als ouder dat jouw kind niet goed in zijn vel zit en dat het op school ook allemaal niet (meer) zo vlot loopt, maak je je als ouder terecht zorgen.
Wanneer deze bezorgdheid te groot wordt en de wachttijden voor professionele hulp heel lang blijken, heb je iemand nodig die onbevooroordeeld met een open blik naar jouw “totale” kind en naar jou als ouder kijkt.
Dit is dan ook onze missie. Jouw kind en jij als ouder (terug) in jullie kracht zetten om jouw kind en jezelf als ouder elk op zijn eigen tempo te laten ontwikkelen en groeien ongeacht de (mogelijke) diagnose.

Bij het Huis van Tante Lie kan je terecht voor:

  • Ouderbegeleiding
  • Oudercoaching
  • Psycho-educatie (kind, ouders, brussen & omgeving)
  • ASS
  • DCD
  • HB
  • Schakel tussen gezin & school

We zijn er ons zeker van bewust dat elke coachingsvraag verschillend is voor elk gezin, elke ouder, … en dat elk traject maatwerk is daarom bekijken we graag eerst samen met jou of wij de juiste oplossing kunnen zijn.

Tijdens dit vrijblijvend telefonisch gesprek maken we kennis, beluister ik graag jouw vraag en licht ik kort mijn werking toe.

gratis gesprek