kinderen

In het Huis van Tante Lie kan jouw kind terecht als het al te veel en te vaak heeft moeten botsen. Alle lagere schoolkinderen die op zoek zijn naar zichzelf, die vastlopen, die te veel faalervaringen gekend hebben,zijn van harte welkom. Ook bijzondere kinderen met een vermoeden van of met een diagnose ASS, DCD of (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid kunnen bij ons terecht.

Vanuit een talentgedreven benadering wil nemen we jouw kind mee op een ontdekkingstocht naar zijn/haar innerlijk kompas. Ieder kind vaart immers zijn eigen koers, een koers die niet altijd even gemakkelijk te vinden of aan te houden is. Door het aanreiken van jouw persoonlijk kompas krijg je een houvast om positief door het leven te gaan. Je kan terugvallen op de ontdekte talenten en sterktes, je weet hoe je jouw veerkracht kan opbouwen, hoe je kan om en groeidenken en je weet wie of welke context helpend voor jou is.

Onze ondersteuning bestaat uit:

  • het leren lezen van jouw kinds kompas door het kind zelf,
  • samen verschillende routes verkennen en een richting bepalen,
  • vasthouden van het kompas, zodat de route zichtbaar blijft,
  • begeleiden van jouw kind naar het uiteindelijk zelfstandig overnemen van zijn
    kompas.

We zijn er ons zeker van bewust dat elke coachingsvraag verschillend is voor elk kind en dat elk traject maatwerk is daarom bekijken we graag eerst samen met jou of wij de juiste oplossing kunnen zijn.

Tijdens dit vrijblijvend telefonisch gesprek maken we kennis, beluister ik graag jouw vraag en licht ik kort mijn werking toe.

gratis gesprek