scholen

Hoe maken we als school talentgedreven onderwijs? Hoe zet ik als leerkracht de talentenbril op? Is onze school wel zo inclusief als we denken? Hoe pakken we al deze nieuwe uitdagingen aan als school?

Ons aanbod voor scholen steunt op een talentgedreven en inclusieve visie waarbij het welbevinden van elke leerling en leerkracht centraal staat. Bij een positief welbevinden zijn talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling voor beiden realiseerbaar. Hiervoor is er ook nood aan een “groei”-vriendelijke inclusieve omgeving.

Het Huis van Tante Lie zet als partner van scholen mee in op:

  • het verhogen van welbevinden van leerkrachten,
  • het talentgedreven werken door leerkrachten,
  • het maken van de stap naar inclusief onderwijs.

Concreet vertaalt ons aanbod zich in:

  • Organisatie en begeleiding van pedagogische studiedagen:

– Hoe talentgedreven onderwijs maken?
– Slim onderpresteren aanpakken
– “Echt” praten met kinderen
– Oplossingsgericht werken met ouders
– De sensitieve leerkracht
– Ondersteuning bij inclusieve werking: ASS, DCD, HB

  • Typlessen voor leerlingen en leerkrachten via TYP10-methode
  • (Pedagogische) Coaching (zorg)leerkrachten
  • Ondersteuning bij innovatie & vernieuwing binnen de schoolcontext

Uiteraard staan wij ook open voor trajecten op maat van de school. Elke school is uniek en groeit net zoals zijn leerlingen en leerkrachten op eigen tempo. Benieuwd hoe we samen aan het groeipad binnen jouw school kunnen werken?

Tijdens dit vrijblijvend telefonisch gesprek maken we kennis, beluister ik graag jouw vraag en licht ik kort mijn werking toe.

gratis gesprek